• Pestprotocol

    10 apr 2024
  • Helaas komt het nog altijd te vaak voor dat er gepest wordt binnen scholen of verenigingen. Wij als vereniging willen pesten graag voorkomen en kunnen pestgedrag niet tolereren. Om die reden hebben we een 'pestprotocol' in het leven geroepen om pestgedrag te voorkomen en maatregelen te kunnen nemen indien nodig. 

    Klik hier voor het pestprotocol van v.v. De Fendert