• Historie Kaaise Boys

  Historie v.v. Kaaise Boys
  (door : K. Rombouts)

  Periode I (1929 - 1944)

  In 1919 werd er in Fijnaart voor het eerst een voetbalclub opgericht. De naam werd Sparta. Het terrein was gelegen aan de Kaai op het landgoed van de heer Jacobs. Sparta trok veel toeschouwers en was vaak, zoals onze geschiedschrijver vermeldt, één van de besten van hun afdeling. Volgens onze geschiedschrijver stond Sparta bekend om zijn enorme wilskracht. Na 7 jaar ging het mis met Sparta. Het bestuur ging “vreemde” spelers werven en er vonden “enige strubbelingen” in het bestuur plaats en “zo liep het verkeerd”. Zodoende hield Sparta op te bestaan. Maar deze club had er inmiddels wel voor gezorgd dat veel Fijnaarters voorgoed het “voetbalvirus” te pakken hadden. Na de ondergang van Sparta reden enkele Fijnaarters iedere zondag op de fiets naar Roosendaal en omstreken om toch maar een voetbalwedstrijd te kunnen zien. Dit reizen begon op den duur natuurlijk te vervelen en een plan werd gemaakt door een groepje vrienden om in Fijnaart een nieuwe voetbalclub op te richten. Ook omdat ze zelf graag tegen een balletje traptenKlik voor een vergroting. Enkele namen van de mannen van het eerste uur waren G. Kannekens, M. Frijters, P. Raaymakers, D. Bierkens, J. Bierkens, D. van der Giesen en W. Martens. Zo werd Kaaise Boys opgericht op 17 maart 1929! Voorzitter werd G. Kannekens.

  Het eerste terrein (met greppels!) was achter in de Boerendijk en het clubhuis werd het café van Corn. Frijters. De allereerste wedstrijd in de historie van Kaaise Boys was vriendschappelijk. Er werd gespeeld tegen HVV uit Hoeven. De opstelling waarin Kaaise Boys uitkwam in deze historische wedstrijd was: Doel: L. Machielse. Achter: D. Bierkens en Ant. Roks. Midden: W. Martens, D. van der Giesen (aanvoerder) en G. Roks. Voor: A. Goorden, R. Raaymakers, M. Magielse, G. Machielse en P. van der Giesen. Grensrechter was M. Bierkens.
  Kaaise boys won deze eerste ontmoeting met 4-0. Nog voor de eerste competitiewedstrijd was gespeeld, verhuisde Kaaise Boys naar een terrein dat wat gunstiger gelegen was. Eigenaars waren de gebroeders Kannekens. Spoedig daarna verkaste Kaaise Boys naar een terrein aan de Kadedijk. Eigenaar was C. Koremans, die het later overdeed aan J. de Moor. Hier zou Kaaise Boys bijna 30 jaar zijn wedstrijden spelen. In het eerste seizoen (1929-1930) liep het nog niet zo naar wens bij “de Boys”, want zo vertelt onze geschiedschrijver: “De meeste jongens waren van ’s ochtends 8 tot ’s avonds 11 aan het bieten rooien en dat zat ze danig in de benen!”

  Met het tweede elftal ( Kaaise Boys startte zijn eerste seizoen met 2 elftallen ) ging het beter. Dat elftal speelde zo goed dat het meteen kampioen werd. In deze beginperiode werd constant gespeeld voor zo’n 400 à 500 toeschouwers. De entree bedroeg 20 cent, jeugd gratis.

  Een markant voorval uit de beginperiode was de schorsing van D. van der Giesen. Kaaise Boys zou tegen Virtus spelen, maar één van de “steunpilaren” van de ploeg, Dingeman van der Giesen, was geschorst. Dingeman kon eigenlijk niet worden gemist en ja wel hoor, hij werd onrechtmatig opgesteld! Nu werd halverwege die wedstrijd de doelman van Virtus uit het veld gestuurd na een overtreding op een Boys-speler. Na intensief overleg werd het volgende afgesproken. “Als de Kaai het goed vindt dat de keeper in het veld blijft staan, zal Virtus niet melden aan de Bond dat Dingeman van der Giesen ongerechtigd heeft meegespeeld!” Maar wat gebeurt er ? Virtus verliest en een week nadien krijgt Kaaise Boys bericht van de Bond dat de wedstrijd ongeldig wordt verklaard vanwege een ongerechtigde speler. Tot zover dit merkwaardige incident.
  Met de familie van der Giesen zijn meteen ook enkele leden van het eerste uur genoemd. Alle mannen van de familie voetbalden in de Kaai en moeder van der Giesen waste de shirts van de spelers.
  Nog enkele gebeurtenissen uit de eerste periode. Op 20 september 1939 was de opkomst voor de ledenvergadering niet best. Veel leden waren in verband met de mobilisatie in militaire dienst. Besloten werd wel om uit de clubkas 25 boekjes te bestellen. De titel was: “Het voetbalspel in woord en beeld”. In het seizoen 1940-1941 werden het eerste en tweede elftal allebei ongeslagen kampioen! Muziekvereniging de Unie zorgde voor de opluistering van het kampioensfeest. Van de periode tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 is (begrijpelijk) weinig informatie bewaard gebleven.

  Periode II (1945 - 1959)

  Dat de mensen tijdens het begin van deze “voetbalperiode” van Kaaise Boys wel andere dingen aan hun hoofd hadden dan voetbal moge duidelijk zijn. In oude notulen van de laatste oorlogsjaren wordt wel beschreven hoe de competitie begint, maar niet hoe hij eindigt. Wel wordt beschreven dat “alles moeilijker wordt”. Bijvoorbeeld het reizen en om aan spullen te komen. Zo was de voorzitter in zijn rede op de ledenvergadering van 1943-1944 zo verbolgen over de resultaten en sportiviteit van het eerste elftal, dat hij er niets over wilde zeggen. Zodoende kon de notulist er niets over opschrijven en dus weten wij niets!

  In 1944-1945 wordt er niet veel gevoetbald, althans er wordt niet over gesproken. Wel doet de vereniging Kaaise Boys mee aan een wagen op het Oranjefeest.

  In het seizoen 1945-1946 begint de vereniging weer een beetje te leven. Men wil met 3 elftallen de competitie in. De roep om een echte trainer wordt steeds duidelijker. Uit oude documenten blijkt dat in de jaren na de bevrijding de heren P. Punt en J. van Vlimmeren enige jaren trainer waren bij Kaaise Boys. Voorzitter net na de oorlog was J. Kannekens.

  Op 3 april 1949 staat er een belangrijk punt op de agenda van de ledenvergadering: Het 20-jarig bestaan. In kas is op dat moment fl 983,86. Men is het er niet over eens wat te doen. Wel feesten; niet feesten ? Een koffietafel met alles erop en eraan voor alle leden ? Twee consumptiebonnen voor iedereen ? Er komt zelfs een voorstel: “We geven alle leden 2 consumpties en besteden de rest van het geld aan de ziekte van J. Geleijns”. ( Een lid van de vereniging die blijkbaar iets ergs onder de leden had.) Uiteindelijk valt het besluit: Wel feesten, wel een koffietafel, wel consumptiebonnen én ….. er wordt een vriendschappelijke wedstrijd gepland, waarvan de opbrengst wordt besteed aan de ziekte van J. Geleijns.
  Nog zoiets uit die tijd … De penningmeester doet een klaagzang over de enorme contributieachterstand. Sommigen wel 60 tot 70 weken. En, aldus de penningmeester, artikel 43 geeft aan dat ieder lid met een achterstand van 3 maanden of meer moet worden geroyeerd tot alles weer is aangezuiverd. Op het betoog van de penningmeester komt weinig commentaar, want iedereen weet dat wanneer artikel 43 wordt toegepast….. er a.s. zondag geen behoorlijk elftal opgesteld kan worden.

  In 1950 wordt besloten om de uitwedstrijden maar eens per touringcar (bus) te gaan proberen. Verder dan een prijsopgave is het toen echter niet gekomen. Voorzitter is L. Machielse, welke in het seizoen 1952-1953 wordt opgevolgd door Th. Bierkens.

  In oktober 1953 wordt Ko van Peer aangetrokken als trainer. Kaaise Boys speelt dan in de 4e klasse.
  Het 25-jarig jubileum wordt in 1954 uitbundig gevierd. Een feest om nooit te vergeten, aldus velen die dit meemaakten. Voorzitter van de jubileumcommissie is G. Kannekens.

  In 1957 verandert er heel wat. G. Kannekens wordt voorzitter en op 18 juli van dit jaar tekent ene George Knobel een contract als trainer bij Kaaise Boys. Het ledenaantal groeit naar 82 en de kas groeit naar een bedrag van fl 1505,00. Kaaise Boys komt uit in de 4e klasse in het seizoen 1957-1958.

  Periode III (1959 - 1974)

  Bij onze vogelvlucht door de geschiedenis van Kaaise Boys, zijn we aangeland bij het seizoen 1958-1959. Trainer bij Kaaise Boys is George Knobel. Onder leiding van G. Knobel staat Kaaise Boys aan de vooravond van een succesvolle periode.
  Het A-elftal wordt kampioen en langzaam begint er een sterk 1e elftal te ontstaan. Kaaise Boys speelt nog in de 4e klasse. Maar niet meer voor lang.

  Het seizoen 1961-1962 zal bij de ouderen onder ons een onvergetelijk voetbalseizoen zijn en blijven. Kaaise Boys behaalt het grootste succes in de geschiedenis van de club. Na een geweldig spannende ontknoping wordt Kaaise Boys 1 kampioen in de 3e klasse en promoveert naar de 2e klasse. Hulde voor trainer G. Knobel en zijn mannen.
  Ook het 2e elftal wordt dit jaar trouwens kampioen.

  Het seizoen 1962-1963 is het eerste jaar dat er 2 clubs degraderen. Na een spannend slot eindigt Kaaise Boys met 18 punten op de voorlaatste plaats, zodat het optreden in de 2e klasse beperkt blijft tot één seizoen. C. Zwagers treedt af na 24 jaar penningmeester te zijn geweest.

  In het seizoen 1963-1964 moet Kaaise Boys het weer gaan proberen in de 3e klasse en er komt verlichting op het oefenveld. De A en B-elftallen worden kampioen.

  In het seizoen 1964-1965 speelt Kaaise Boys in de 3e klasse. G. Knobel is opgevolgd door P. Vergouwen. Later zal de heer Knobel trainer worden van o.a. Ajax en het Nederlands Elftal. George KnobelOns A-elftal behaalt een geweldig succes. O.l.v. P. van Tilburg wordt dit team zowel afdelings- als districtskampioen.

  Kaaise Boys wordt in het seizoen 1959-1960 glansrijk kampioen en promoveert naar de 3e klasse. De spelers die dit succes bereikten zijn: G. Kannekens, J. Martens, G. Magielse, J. Dierks, G. Veraart, T. Dierks, B. Ardon, A. Gladdines, P. Magielse, K. Magielse, R. Machielse en A. Buckens. Grensrechter is S. Frijters. Om het succes compleet te maken worden ook Kaaise Boys 2 en Kaaise Boys A dit jaar kampioen. We verhuizen in 1960 naar het sportpark aan de Molenstraat.

  In het seizoen 1960-1961 weert Kaaise Boys zich goed in de 3e klasse. Het ledenaantal stijgt aanzienlijk. Van 75 naar 99 leden.

  Het seizoen 1961-1962 zal bij de ouderen onder ons een onvergetelijk voetbalseizoen zijn en blijven. Kaaise Boys behaalt het grootste succes in de geschiedenis van de club. Na een geweldig spannende ontknoping wordt Kaaise Boys 1 kampioen in de 3e klasse en promoveert naar de 2e klasse. Hulde voor trainer G. Knobel en zijn mannen.
  Ook het 2e elftal wordt dit jaar trouwens kampioen.

  Het seizoen 1962-1963 is het eerste jaar dat er 2 clubs degraderen. Na een spannend slot eindigt Kaaise Boys met 18 punten op de voorlaatste plaats, zodat het optreden in de 2e klasse beperkt blijft tot één seizoen. C. Zwagers treedt af na 24 jaar penningmeester te zijn geweest.

  In het seizoen 1963-1964 moet Kaaise Boys het weer gaan proberen in de 3e klasse en er komt verlichting op het oefenveld. De A en B-elftallen worden kampioen.

  In het seizoen 1964-1965 speelt Kaaise Boys in de 3e klasse. G. Knobel is opgevolgd door P. Vergouwen. Later zal de heer Knobel trainer worden van o.a. Ajax en het Nederlands Elftal. George KnobelOns A-elftal behaalt een geweldig succes. O.l.v. P. van Tilburg wordt dit team zowel afdelings- als districtskampioen.

  In het seizoen 1965-1966 wordt trainer P. Vergouwen opgevolgd door P van de Hoven. Kaaise Boys eindigt op de 4e plaats in de 3e klasse D met 25 punten uit 22 wedstrijden. Kampioen dit jaar wordt DOSKO. Ons A-elftal bereikt weer een geweldig resultaat. Het elftal van P. van Tilburg prolongeert zowel het afdeling- als het districtskampioenschap! We verloren dit jaar ook een jeugdspeler, L. Hazen. Hij verongelukte bij een dodelijk ongeval.

  Het seizoen 1966-1967 eindigt Kaaise Boys op de 10e plaats in de 3e klasse C. Kampioen dit jaar wordt VCW.

  Het seizoen 1967-1968 was sportief gezien geen best seizoen. Kaaise Boys degradeert uit de 3e klasse met 17 punten uit 22 wedstrijden, hetzelfde aantal als Gudok. De beslissingswedstrijd wordt echter met 2-1 verloren. F. Reijnders neemt het secretariaat over van P. Machielse. Het bestuur wordt uitgebreid met de heren A. Verhoeven en G. Magielse. Er komt een feestcomité om het 40-jarig bestaan voor te bereiden. Dit comité bestaat uit A. Magielse, P. Roks, M. Roks en G. Magielse.

  Inmiddels is H. Gossen trainer bij Kaaise Boys en onder zijn leiding breekt er weer een redelijk succesvolle periode aan. In het seizoen 1968-1969 eindigt Kaaise Boys op de 3e plaats in de 4e klasse G, achter de Schutters en Hals teren. Het 40-jarig bestaan wordt op uitbundige wijze gevierd.

  Het seizoen 1969-1970 is een seizoen om nooit te vergeten. Zelden zal er in het amateurvoetbal een ontknoping zijn geweest, om een kampioen aan te wijzen, die zo zinderend, heroïsch, spannend én ook sportief was, als die van het seizoen 1969-1970 in de 4e klasse G. Halverwege dit seizoen staat Kaaise Boys nog 5 punten Klik voor een vergrotingvoor op Cluzona, maar met nog één wedstrijd te spelen hebben beide titelkandidaten evenveel punten. De laatste competitiewedstrijd is …. Jawel: Kaaise Boys – Cluzona. Deze wedstrijd eindigt in een 0-0 gelijkspel, zodat er een beslissingswedstrijd noodzakelijk wordt. Deze wedstrijd wordt gespeeld in Oud-Gastel. Onder het oog van duizenden toeschouwers ontstaat er een boeiend spektakel en ik citeer uit de krant uit die dagen: “Het aanvallende spel van Kaaise Boys en de verdedigende taktiek die Cluzona toepaste wogen tegen elkaar op. Twee volkomen verschillende ploegen, twee tegenstrijdige systemen. Cluzona blonk uit door souplesse en gratie, Kaaise Boys speelde enthousiast en stoer. Cluzona bracht overwegend jonge spelers in het veld, bij Kaaise Boys is de kern ouder. De confrontatie van deze zo verschillende elftallen leverde een allerboeiendste wedstrijd op, die bijna 5000 mensen 120 minuten lang aangenaam en gespannen bezighield en die ook allersportiefst verliep”.


  Cluzona komt op voorsprong, maar Ko Magielse (berucht om zijn harde schot) schiet uit een vrije trap de 1-1 binnen. Doelman J. van Tiggelen ranselt een penalty uit zijn doel en zo blijft het (ook na verlenging) 1-1. Een tweede Klik voor een vergrotingbeslissingswedstrijd zal nu de beslissing moeten brengen, over wie zich de kampioen van 4G mag noemen. Deze wedstrijd wordt een week later gespeeld, weer in Oud-Gastel. Meer dan 5000 mensen zien Kaaise Boys met 1-0 winnen. G. Voet scoort op een pass van Ko Magielse. Kaaise Boys is kampioen!! De mannen die dit geweldige succes bereiken zijn trainer H. Gossen, J. van Tiggelen,
  B. Kannekens, A. Roks, P. Bierkens, N. van Vlimmeren (aanvoerder), K. Hazen, G. Voet, J. Martens, P. Magielse, J. Bierkens, K. Magielse, C. Machielse, C. Hollemans en jeugdspeler J. Welten. Grensjager is A. Gladdines.

  Kaaise Boys 1 eindigt in het seizoen 1970-1971 op een keurige 6e plaats in de 3e klasse D met 22 punten uit 22 wedstrijden. Kampioen dit jaar wordt Goes.

  In het seizoen 1971-1972 wordt een 9e plaats gehaald in de 3e klasse C, met 19 punten uit 22 wedstrijden. Kampioen dit jaar wordt Dongen. Trainer dit seizoen is Cor Magielse.

  Na een verblijf van één jaar als trainer wordt Cor Magielse opgevolgd door J. de Krey. Het seizoen 1972-1973 is niet erg succesvol. Kaaise Boys 1 degradeert uit de 3e klasse C met 16 punten uit 22 wedstrijden. P. van Tilburg stopt als hoofdjeugdleider en wordt opgevolgd door J. Kersten. P. van Tilburg wordt benoemd tot erelid.

  Periode IV (1974 - 1989)

  In het seizoen 1973-1974 komt Kaaise Boys uit in de 4e klasse D en eindigt op de 7e plaats. Trainer is H. Gossen. We worden zo zachtjes aan een moderne voetbalclub. Met medewerking van de gemeente wordt op het sportpark een houten kantine geplaatst t.b.v Kaaise Boys en FSV. De kantine wordt geopend door G.Knobel, oud-trainer van onder meer Kaaise Boys, Chrislandia, maar ook van Ajax en het Nederlands Elftal. De heer Knobel wordt bij deze gelegenheid benoemd tot erelid. Kaaise Boys D1 met als leiders G. Magielse en P. Lauwers wordt ongeslagen kampioen.

  In het seizoen 1974-1975 eindigt Kaaise Boys weer in de middenmoot van de 4e klasse, maar …we winnen dit jaar de FAIR-PLAYCUP! Ons 2e elftal wordt kampioen en promoveert naar de tweede klasse afdeling Brabant. Leiders zijn J. Rombouts en P. Lauwers.

  De groei van onze club gaat mee in de vaart der volkeren, want in het seizoen 1975-1976 verschijnt er een prachtige clubblad “de Voltreffer” genaamd. Na een uitgeschreven prijsvraag door de redactie wordt deze naam bedacht door ons jeugdlid J. Reijnders. Kaaise Boys reageert verslagen op het bericht dat A. Roks dodelijk verongelukt bij een bedrijfsongeval. Het bestuur besluit ons talentvolle C-elftal in te schrijven in de C-top competitie, de hoogste C klasse in West Brabant. P. Lauwers is de eerste “bovensloter” (zo werden toen mensen van “boven de Moerdijk” genoemd) die in het bestuur wordt gekozen. Geert Kannekens stelt een beker ter beschikking voor de beste trainingsbezoeker.

  Weer een middenmootpositie wordt door Kaaise Boys bereikt in het seizoen 1976-1977. De heer H. Gossen wordt benoemd tot erelid en wordt als trainer opgevolgd door G. Bruins.

  In het seizoen 1977-1978 wordt onder leiding van trainer G. Bruins een verdienstelijke 4e plaats behaald in de 4e klasse G.
  De Voltreffer wordt in een landelijke prijsvraag gekozen tot één van de 25 beste clubbladen van Nederland!

  Het seizoen 1978-1979 is een bewogen jaar voor onze vereniging! Ons eerste elftal degradeert voor het eerst in het bestaan van onze vereniging naar de 1e klasse afdeling Brabant. Drie ploegen eindigen met 15 punten gelijk onderaan in de 4e klasse G. In de noodzakelijk geworden nacompetitie om één degradatieplaats blijken Oudemolen en Kruisland te sterk voor de Kaai. Trainer dit jaar is T. van Dongen. Een enorme domper want tevens bestaat Kaaise Boys 50 jaar. Niettemin wordt dit jubileum op uitbundige wijze gevierd. De jubileumcommissie die dit grandioze feest voorbereidt bestaat uit D. Laros, A. Verhoeven, A. Nuiten, J. Bierkens, A. Roks, J. Dierks en Mevr. Nuiten. Voorzitter G. Kannekens en oud-penningmeester C. Zwagers worden voor hun vele werk voor de vereniging Koninklijk onderscheiden met de Zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Er is toch een sportief lichtpuntje dit jaar. Kaaise Boys A, met als leiders J. Martens, G. de Rooy en J. Frijters wordt kampioen!

  In het seizoen 1979-1980 zet de sportieve malaise zich voort. Ondanks dat de onderlinge clubgeest prima is en de trainingen goed worden bezocht, degradeert Kaaise Boys 1 opnieuw. Nu naar de 2e klasse afdeling Brabant. Voorzitter G. Kannekens treedt af i.v.m. zijn leeftijd en op 22 augustus 1980 wordt op een zeer druk bezochte jaarvergadering G. Magielse gekozen tot nieuwe voorzitter. Op diezelfde vergadering wordt J. van de Baard als tweede “bovensloter” in het bestuur gekozen. Hij aanvaardt de functie van penningmeester.

  Het seizoen 1980-1981 is het jaar dat ons eerste elftal met vlag en wimpel kampioen wordt van de 2e klasse afdeling Brabant. Trainer dit jaar G. Voet. De volgende mannen weten dit kampioenschap te behalen: H. Meeuwisse, J. van Vlimmeren, G. Voet, T. Gladdines, J. Frijters, C. Hollemans, K. Rombouts, J. van Est, R. van Vlimmeren, G.J. Dierks, P. Haverkamp, B. Lauwers, A. van Est, F. van Est, T. Nuiten en J. van Erp. Grensrechters zijn P. Nagtzaam en J. Martens. Verzorger is P. Hollemans. Een schitterende verlichting wordt aangelegd op het hoofd- en oefenveld. In dat “licht” zullen we de naam J. van Erp niet snel vergeten.

  In het seizoen 1981-1982 blijft Kaaise Boys tot het laatst toe in de race om het kampioenschap van de 1e klasse afdeling Brabant. Na een spannende nek aan nek race tussen SVW’67, VES’35 en Kaaise Boys trekt uiteindelijk SVW’67 aan het langste eind. Langs het hoofdveld worden reclameborden geplaatst en we krijgen een heuse shirtsponsor in de hoedanigheid van “de Bereboot” uit Fijnaart. Op 5 en 6 juni gaan we een echte reis maken met bestemming Cochem, georganiseerd door C. Leijs.

  In het seizoen 1982-1983 degradeert het eerste elftal net niet. Kaaise Boys 2 wordt glorieus kampioen en promoveert naar de 2e klasse afdeling Brabant. Leiders zijn R. van Vlimmeren en C. Hollemans. Er wordt een supportersclub opgericht die van start gaat met 150 leden.

  In het seizoen 1983-1984 eindigt Kaaise Boys 1 op de 8e plaats in de 1e klasse afdeling Brabant. Jeugdspeler A. Magielse gaat naar Feijenoord.

  Na een moeizame start bereikt Kaaise Boys de 4e plaats in het seizoen 1984-1985. Trainers zijn L. Verstraaten en A. Palings. Er wordt begonnen met de bouw van de nieuwe kleedkamers.

  Het seizoen 1985-1986 is weer een moeilijk seizoen. Verschillende eerste elftalspelers verlaten de vereniging of moeten stoppen door verhuizingen of blessures. Dat aan het eind van dit seizoen toch een 6e plaats wordt behaald is een knappe prestatie. Trainer is L. Verstraaten. Het 5e elftal wordt dit jaar kampioen. Kaaise Boys 3 speler Richard de Moor komt om het leven door een noodlottig verkeersongeval. Kaaise Boys reageert ook geschokt op het overlijden van 5e elftal keeper Hannes Moerland.

  In het seizoen 1986-1987 gaan de zaken er wat beter uitzien voor Kaaise Boys. Een aantal spelers keert terug op het oude nest en R. van Vlimmeren wordt trainer. Er begint langzaam een goed elftal te groeien met als resultaat een 2e plaats in de competitie. Ook onze jongsten doen het goed. Zowel het E1, als het F1 worden ongeslagen kampioen.

  Het seizoen 1987-1988 wordt een hoogtepunt uit de historie van Kaaise Boys. Als een trein denderen de groen-witten door de competitie met als resultaat een ongeslagen kampioenschap. Kaaise Boys is terug waar het thuishoort, de 4e klasse KNVB. Ook in deKlik voor een vergroting beker komt Kaaise Boys erg ver. Na 7 bekerwedstrijden wordt zelfs de finale gespeeld. Op het terrein van RKC te Waalwijk blijkt VOW echter te sterk. G.J. Dierks en K. Rombouts worden geselecteerd voor het Brabants Afdelingsteam. De namen van de spelers die deel uit maken van het kampioensteam zijn: H. Meeuwisse, W. Nuiten, G. van Alphen, P. Frijters, K. Rombouts, T. Nuiten, G. Magielse, B. Magielse, R. van Est, M. van Vlimmeren, G.J. Dierks, A. Vermunt, aangevuld met jeugdspelers E. Nachtzaam, J. Magielse en E. Magielse. Trainer dit seizoen is R. van Vlimmeren. Grensrechter is P. Nagtzaam en verzorger is P. Hollemans.

   Periode V (1989 - 2004 )

  Na de promotie naar de 4e klasse draait Kaaise Boys in het seizoen 1988-1989 verrassend goed mee. Na 15 wedstrijden staan de groen-witten nog mee bovenaan om uiteindelijk als 7e te eindigen, op 6 punten achterstand van R.S.V.
  Dat seizoen sneuvelt ook het ongeslagen record. Tegen Grenswachters wordt verloren na 33 (!) competitiewedstrijden ongeslagen te zijn gebleven. Intussen werkt het jubileumcomité bestaande uit: W. Schrauwen (voorzitter), H. Rombouts,
  J. Reijnders, K. Vrolijk, W. Hermans, C. van Andel, P. Lauwers, R. Biefer en P. Welten aan de voorbereiding van de viering van het 60-jarig bestaan.Gedurende 10 dagen staat er een grote feesttent op het trainingsveld van vrijdag 26 mei t/m zondag
  4 juni 1989. De doelstelling van het jubileumcomité is een aanzienlijk bedrag te verzamelen voor de bouw van een tribune.Klik voor een vergroting Inmiddels is er ook een aantal enthousiaste vrouwen opgestaan, die graag een dameselftal binnen de vereniging willen oprichten. En zo gebeurt het dat tijdens deze feestweek, in juni 1989, een pril begin wordt gemaakt met het damesvoetbal binnen de v.v. Kaaise Boys. Onder leiding van A. Vermunt en K. Rombouts spelen 16 vrouwen een “onderling” wedstrijdje. Afgesproken wordt om nu eerst 1 jaar te gaan trainen, alvorens de competitie in te gaan. Tijdens het 60-jarig bestaan is de v.v. Kaaise Boys 5 senioren- en 5 jeugdteams “rijk”. Het F1 wordt dat jaar kampioen.

  Het seizoen 1989-1990 is een slecht jaar voor Kaaise Boys. Het 1e elftal degradeert uit de 4e klasse met 18 punten uit 22 wedstrijden, met zowat de minste tegendoelpunten, maar ook de minste voor …..
  Een bouwploeg met vrijwilligers onder leiding van G. Magielse begint aan de bouw van een heuse tribune naast het hoofdveld. Het B/C-elftal wordt ongeslagen kampioen. In juni 1990 overlijdt Frans Reijnders. Frans was 40 jaar lid van Kaaise Boys en werkte meer dan 25 jaar in de functie van secretaris. Voor zijn verdienste voor de club ontving Frans de Gouden Bondsspeld van de KNVB en die van de NKS. Met Frans verloren we één van onze meest markante leden van onze geschiedenis.

  Aan de vooravond van het seizoen 1990-1991 krijgt onze club nog een bittere pil te verwerken. Onze 1e elftalspeler Ben Magielse komt om het leven ten gevolge van een bedrijfsongeval. De geplande feestelijke ingebruikname van onze tribune krijgt hierdoor een zeer sober en ook somber karakter. De tribune wordt officieel in gebruik genomen op 23 augustus 1990 met de wedstrijd Kaaise Boys 1 – Heerjansdam 1. Rini Boeren wordt dit jaar trainer bij Kaaise Boys en hij slaagt er weer in de nodige werklust en enthousiasme in de ploeg te krijgen. Met een 2e plaats achter kampioen N.S.V. en een periodetitel op zak, promoveren we weer terug naar de 4e klasse! Ons damesteam eindigt op de 7e plaats. Op 7 oktober 1990 behalen zij de eerste overwinning in de historie van de “boys dames”. Zundert wordt met 5-1 verslagen.

  In het bekertoernooi zorgt Kaaise Boys in het seizoen 1991-1992 voor een daverende verrassing. De “kersverse” 4e klasser verslaat 1e klasser DOSKO in de eerste ronde met 2-1. In de 2e ronde blijkt Internos echter met 1-4 te sterk ……In de competitie eindigen de groen-witten op een 8e plaats met 22 punten uit 22 wedstrijden. Onze dames eindigen 3e en promoveren door dit resultaat een klasje hoger.

  In het seizoen 1992-1993 draaien de Boys keurig mee in de middenmoot van de 4e klasse G. Van 30 april tot en met 2 mei 1993 reist Kaaise Boys A en B inclusief leiders en enkele bestuursleden af naar Engeland. Tijdens deze onvergetelijke reis wordt o.a. een bezoek gebracht aan het Wembley-stadion en een toernooi gevoetbald. Grote animotor van deze reis is J. Dingemans.

  In december 1993 overlijdt Geert Kannekens, op het moment dat hij zich gereed maakt om een wedstrijd van het 1e te gaan bekijken. Geert was medeoprichter, erevoorzitter en oud-voorzitter van Kaaise Boys. Wegens zijn grote verdienste voor de club was Geert onderscheiden met de Gouden KNVB-speld en de NKS-speld. “We verliezen in hem een verenigingsman, die we niet snel vergeten”, aldus de toenmalige voorzitter G. Magielse.

  Sportief gezien is het seizoen 1993-1994 een topjaar voor Kaaise Boys. Het eerste elftal haalt de nacompetitie, maar blijkt in de wedstrijden Klik voor een vergrotingtegen Zierikzee en BSC net niet sterk genoeg om naar de 3e klasse te promoveren. Maar het halen van de nacompetitie is al een hele prestatie op zich van Rini Boeren en zijn mannen. Zowel Kaaise Boys 2 – met als leiders C. Hollemans en P. Kouters – als Kaaise Boys dames onder leiding van A. Vermunt en K. Rombouts veroveren in hun klasse het kampioenschap met de daaraan verbonden promotie!

  In het seizoen 1994-1995 wordt Giel van de Meeberg trainer van de Kaaise Boys. Ook nu haalt het 1e elftal de nac ompetitie van de 4e klasse G door de 2e periode te winnen. In een nu al legendarische beslissingswedstrijd voor die 2e periodetitel tegen de Schutters, gespeeld in Stampersgat, wint Kaaise Boys de beslissende strafschoppenserie ( na een 0-0 wedstrijd ) na ….36 strafschoppen! Ook nu mag Kaaise Boys even aan de 3e klasse ruiken, maar ook nu redden we het net weer niet in de nacompetitie. Na eerst Sprundel met 1-3 te hebben verslagen, wordt de beslissende wedstrijd tegen VVR met 2-3 verloren. Tijdens een bezoek met de jeugd aan “de Kuip” overlijdt Toon Verhoeven. Toon was jarenlang bestuurslid, consul en kantinebeheerder. We verliezen met hem een echte kaaiman.

  Het seizoen 1995-1996 eindigt Kaaise Boys keurig in de middenmoot van 4G. Kaaise Boys A met leiders G. Magielse,
  W. Schrauwen en J. Dingemans wordt kampioen. Ook Kaaise Boys dames slaagt erin om weer kampioen te worden. Het team met als leiders A. Vermunt en G. Nagtzaam blijft naaste concurrent Borgvliet met 9 punten voor. De jeugdafdeling is aan een opmerkelijke bloei bezig en om zaken aangaande de jeugd nog beter te kunnen regelen wordt er een heuse jeugdcommissie opgericht. Voor Kaaise Boys 1 is het seizoen 1996-1997 een echt pechjaar. Mede door veel blessures weet ons eerste zich niet te handhaven in de 4e klasse.

  In het seizoen 1997-1998 promoveert Kaaise Boys weer terug naar de 4e klasse. Na de 2e periode te hebben gewonnen volgt een zeer spannende nacompetitie, waarin eerst Achtmaal ( 0-1 ) en daarna UVV ( 3-2 ) worden verslagen.Klik voor een vergroting Met name de beslissende laatste wedstrijd tegen UVV’40 heeft een zinderende ontknoping. Kaaise Boys, dat aan een gelijkspel genoeg had, stond met nog één kwartier te spelen op een 1-2 achterstand. In een zeer spannende slotfase wordt de achterstand omgebogen in een 3-2 overwinning. Trainer dit jaar is R. van Vlimmeren.

  Begin januari 1999 gaat de kogel eindelijk door de kerk! De gemeente Moerdijk is bereid een sportcomplex met 5 voetbalvelden en 10 kleedlokalen aan te leggen voor de voetbalclubs Kaaise Boys en FSV. Het sportpark komt langs de Parallelweg te liggen. Al in 1980 (!) is voor het eerst over nieuwe velden gesproken. Kaaise Boys 3 en 4 worden beiden kampioen en ons 1e eindigt keurig in de middenmoot van “de Dordtse klasse 4C”. Trainer dit jaar is Toine van Beers. Het seizoen 1998-1999 staat ook in het teken van het 70-jarig bestaan. De jubileumcommissie met als voorzitter J. Reijnders en overige leden A. Vermunt, P. Cornelis, E. Nachtzaam, E. Machielse, G. Ploeg, L. Hamers, H. Rombouts, B. Magielse,
  G. van Laarhoven en G. Nuiten zorgt van 3 tot en met 6 juni 1999 voor een mooi feest. De doelstelling is het verzamelen van de nodige “guldens” om ons nieuwe clubhuis in te kunnen richten. De naam M. Reijnders mag hierbij ook niet worden vergeten. Door zijn doortastendheid worden vele sponsorcentjes opgehaald.

  In het seizoen 1999-2000 gaan we met 7 seniorenteams ( 5 heren en 2 dames ) de competitie in. Nog nooit in de historie van v.v. Kaaise Boys spelen we met zo veel teams! Kaaise Boys 5 wordt kampioen door 66 punten in 22 wedstrijden te behalen. Kaaise Boys 1 blijft net boven de degradatiestreep. Eerder dit seizoen verliezen we ons talentvolle lid Cleo Konings ten gevolge van een noodlottig ongeval. Inmiddels wordt in juni 2000 begonnen met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe sportpark.

  In het seizoen 2000-2001 starten we met een D-meisjesteam. B. Magielse, I. van der Woerdt en P. Kannekens komen het bestuur versterken en op de jaarvergadering van 8 september wordt G. Magielse benoemd tot erevoorzitter. Kaaise Boys 1 degradeert net niet door de laatste wedstrijd bij DEVO met 4-7 te winnen. Trainer dit jaar is G. Prins. Kaaise Boys dames wordt kampioen door in een onvergetelijke beslissingswedstrijd, gespeeld in Oud Gastel, Marjola Girls te verslaan. Leider is
  P. Cornelis. Op 4 oktober 2000 is het “slaan van de eerste paal” van ons nieuwe sportcomplex een mijlpaal voor onze club. Na een lange ziekte overlijdt ons trouwe lid Jan de Hoon.

  Het seizoen 2001-2002. Letterlijk een overgangsjaar! De competitie wordt begonnen op het “oude” sportpark aan de Margrietstraat, maar halverwege wordt volledig overgegaan naar ons nieuwe sportpark aan de Parallelweg. Kaaise Boys 1 speelt op 13 januari 2002 zijn eerste competitiewedstrijd op de nieuwe velden. Tegenstander is Hansweertse Boys en de wedstrijd eindigt in een 2-2 gelijkspel. De jeugd speelt zijn competitiewedstrijden al vanaf oktober 2001 op het nieuwe complex en blijkbaar vormt deze overgang voor een enorme stimulans bij onze jeugd. Maar liefst 5 jeugdteams worden dit seizoen kampioen! Op 1 december 2001 wordt de eerste activiteit in ons nieuwe clubhuis gehouden: een Sinterklaasmiddag. Op 5 januari 2002 wordt tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie ons nieuwe clubhuis in gebruik genomen en tevens wordt de naam bekend gemaakt. Hier hebben we zo lang en hard voor gewerkt. Wat een krachtsinspanning hebben de leden en vrijwilligers geleverd! Met als grote animator G. Magielse hebben zo’n 70 leden meer dan 10.000 uren vrijwilligerswerk geleverd om onze droom te kunnen realiseren. Eindelijk een echt clubhuis, een echte “VOLTREFFER”. Klik voor een vergrotingTijdens de nieuwjaarsreceptie worden een aantal mensen extra in het zonnetje gezet door voorzitter W. Schrauwen. Er wordt voorgesteld om tijdens de komende jaarvergadering J. Smit, J. Bierkens, J. Rombouts en G. van Laarhoven te benoemen tot erelid van onze vereniging en D. Ossenblo k, W. Nuiten, W. Hermans en J. Bierkens te benoemen tot Lid van Verdienste. Tijdens de officiële opening van Sportpark de Fendert op 11 mei 2002 valt aan G. Magielse de Koninklijke Onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau” ten deel. Kaaise Boys 1 degradeert overigens wel naar de 5e klasse dit jaar. Ook staan we dit seizoen stil bij het overlijden van Krijn van Est. Krijn was jarenlang een gewaardeerd jeugdleider en een bijzonder mens. 

  Met als nieuwe trainer T. Schimmel behaalt Kaaise Boys 1 een middenmootpositie in de 5e klasse in het seizoen 2002-2003. Kaaise Boys 3 en 4 worden beiden kampioen. Een mooie prestatie van de mannen van P. Cornelis en G. Nieuwkoop (3e) en
  J. Reijnders en A. Magielse (4e) en trainer R. Nuiten. Ook 4 jeugdteams ( MC1, D1, F2 en F1 ) behalen de kampioenstitel.

  Periode VI (2004 - heden)

  Het seizoen 2003 - 2004 staat vooral in het teken van het 75 jarig bestaan van onze club. Een enthousiast jubileumcomité zorgt voor een onvergetelijk feest. Van 16 tot en met 22 mei 2004 wordt er een hele week gefeest met als absolute hoogtepunten de wedstrijden Kaaise Boys 1 - NAC 1, Oud Kaaise Boys 1 - Oud PSV, de familiedag en natuurlijk de afsluitende feestavond in de feesttent die erg druk werd bezocht. Aan het eind van de feestweek blijkt dat we voldoende (Euro) centjes overhouden om een heuze speeltuin te plaatsen voor de allerkleinsten, voor ons clubhuis. De speeltuin wordt door de werkgroep gemaakt. Het jubileumcomité bestaat uit voorzitter T. Nuiten en L. Brooshooft, M. Hoevenaars,
  J. Hollemans, P. Frijters, H. Laris, W. Nuiten, I. van der Woerdt en B. Magielse. Een jubileumjaar om nooit te vergeten !
  Je zou bijna vergeten dat er dit seizoen ook nog gevoetbald wordt. In de 5e klasse behaalt het eerste elftal de vijfde plaats; kampioen wordt N.S.V.. Kaaise Boys 3 wordt voor de tweede opeenvolgende keer kampioen en ook de jeugdteams Kaaise Boys B1, Kaaise Boys F1 en Kaaise Boys F2 kunnen hun kampioenschap vieren. In dit jubileumjaar komen we met 5 seniorenteams (waaronder 1 damesteam) en 9 jeugdteams uit in de diverse competities.

  In het seizoen 2004 - 2005 eindigt het eerste elftal op de 10e plaats in de 5e klasse. Kampioen wordt S.S.W.. Wim Schrauwen treedt terug als voorzitter en hij wordt op 26 november 2004 opgevolgd door Kees Rombouts. Kees Rombouts draagt op zijn beurt, na 10 jaar, de voorzittershamer van het jeugdbestuur over aan Piet Frijters.
  Er slagen weer 3 jeugdelftallen in om het kampioenschap binnen te halen. Ons D1, D2 en E2 behalen de eerste plaats in hun competitie.

  Met een spetterende familiedag wordt het seizoen 2005 - 2006 geopend. Kaaise Boys 1, met als nieuwe trainer Ad Palings, komt uit in de "Zeeuwse" 5e klasse B. Na een aarzelend begin, eindigen de groen-witten op de 6e plaats. Kampioen wordt Zeeland Sport. Een succes voor de mannen van Palings is het behalen van de derde periodetitel. Dubbel feest die dag, want onze penningmeester Jacques van de Baard krijgt vanwege zijn vele verdiensten voor onze club en het feit dat hij 25 jaar penningmeester is, de gouden KNVB-speld uitgereikt.
  Door het behalen van de 3e periodetitel komen de Boys in de nacompetitie terecht. Hierin blijken Corn Boys (Sas van Gent) en Victoria '03 net te sterk.
  Weer 2 jeugdteams behalen het kampioenschap in hun klasse; Kaaise Boys F1 en Kaaise Boys D1. René van Vlimmeren wordt tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van Kaaise Boys. Het kaboutervoetbal doet zijn intrede in onze club. We groeien naar bijna 350 leden!

  In het seizoen 2006 - 2007 maken de spelerspassen hun rentree. Vanaf de D categorie moet iedere speler in het bezit van een pas zijn om speelgerechtigd te zijn. De KNVB hoopt hiermee paal en perk te stellen aan het meespelen van niet speelgerechtigden. De 13 voetbalclubs van de Gemeente Moerdijk ondertekenen een gezamenlijke gedragscode. Deze gedragscode zou moeten leiden tot beter gedrag op en rond de voetbalvelden. Ons eerste elftal eindigt op de 6e plaats in de 5e klasse B. Kampioen wordt Jong Ambon. Ook dit jaar doen we mee aan de nacompetitie, omdat de 3e periode wordt gewonnen, dit na een beslissingswedstrijd tegen Dreischor (2-0). In de nacompetitie blijken echter Hoofdplaat (2-0) en G.S.C. (0-1) te sterk. Maar liefst 6 jeugdteams worden kampioen ! Dit zijn: A1, B1, MB, D1, E1, en E2. Ook bij de senioren valt er een kampioen te bejubelen. Het 4e elftal blijft na een nek-aan-nek race concurrent Unitas Gorinchem nipt, op doelsaldo, voor. Een mooie prestatie van leider J. Knook en zijn mannen ! Het 3e elftal wint knap het prestigieuze toernooi in Grathem. Nog nooit in het lange bestaan van onze club hebben we in één seizoen 7 kampioensteams mogen begroeten. Een record !

  Kaaise boys wordt seizoen 2007 – 2008 ingedeeld in de 5e klasse C. De groen-witten gaan furieus van start. Pas de 15e competitiewedstrijd wordt de eerste nederlaag geleden. Uiteindelijk eindigen de mannen van trainer A. Palings op de 4e plaats. Kampioen wordt Victoria’03. Voor het derde opeenvolgende jaar pakt Kaaise boys de 3e periode door in de laatste competitiewedstrijd Devo te verslaan (2-0). Ook voor het derde opeenvolgende jaar reizen we met de bus af naar Zeeuws-Vlaanderen, voor de eerste nacompetitiewedstrijd. In een puike wedstrijd wordt IJzendijke verslagen (0-1). Helaas geldt het spreekwoord: “Drie maal is scheepsrecht”, niet voor de Boys. De beslissende nacompetitiewedstrijd tegen Irene’58 wordt verloren (0-2) zodat we voor de derde keer op rij de nacompetitie niet winnen. Het drie keer op rij halen van de nacompetitie mag toch wel als een goede prestatie worden beschouwd. Ons 2 e elftal slaagt volledig in zijn missie ! De mannen van leider G. Magielse behalen de titel in hun klasse. Na een spannende tweestrijd met Sprundel, trekken de Boys aan het langste eind. De vreugde van het kampioenschap van het 2e , op de platte kar van F. Vrolijk, zorgt voor onvergetelijke momenten. Het kampioenschap van het 2e was al het 30e (!) op het nieuwe sportpark. Ook het E1 wordt dit seizoen kampioen ! Vermeldenswaardig is ook dat we dit seizoen met twee A elftallen uitkomen in de competitie. Wat een luxe !

  Kaaise boys eindigt op de 6e plaats in de 5e klasse D in het seizoen 2008 - 2009. Kampioen wordt Divo. Onze dames weten zich weer knap te handhaven in de 3e klasse. Al jaren spelen onze dames op een behoorlijk niveau! 4 jeugdteams behalen het kampioenschap in hun klasse. E1 en E2 worden najaarskampioen en F1 en F2 behalen het voorjaarskampioenschap. Een unieke gebeurtenis is dat we voor de 25e keer op jeugdreis gaan, deze keer naar Bobbejaanland !

  In het seizoen 2009-2010 is Kaaise boys weer ingedeeld in de vijfde klasse D. Een zevende plaats wordt behaald met 29 punten uit 22 wedstrijden. Kampioen wordt P.C.P. Breda. Twee jeugdteams behalen de eerste plaats in hun klasse. Mini’s 1 en F2 worden kampioen. Een fraaie prestatie leveren de dames. In de zware 3e klasse wordt een mooie tweede plaats behaald, achter kampioen O.V.V.’67. Er gaan steeds meer stemmen op om te onderzoeken of een fusie met onze buurvereniging F.S.V. tot de mogelijkheden behoort. Het bestuur geeft aan dat het wil onderzoeken of er “een draagvlak onder de leden bestaat om tot fusie met F.S.V. te komen”. Dit gebeurt door middel van een enquête onder de spelende leden vanaf. 18 jaar. Ook wordt er op 19 maart 2010 een –drukbezochte- informatieavond gehouden in “de Parel”. De leden wordt gevraagd of met de fusieprocedure doorgegaan mag worden op een zogenaamde “Groenlichtavond” . Op 9 april 2010 geven 73% van de (uitgebrachte ) stemgerechtigden aan, dat het bestuur de fusieprocedure kan/mag doorzetten.
   

  Een erg belangrijk jaar in de historie van de club wordt seizoen 2010-2011.
  Fijnaart is in de ban van de op stapel staande fusie tussen Kaaise boys en FSV.
  Op zondag 2 januari houden de beide clubs een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Dan spelen ook Kaaise boys 1 en FSV 1, achteraf gezien, hun laatste wedstrijd tegen elkaar. De B-spelers spelen inmiddels al gecombineerd in twee B-teams in de competitie.
   

  Op vrijdag 11 februari kan de fusiestemming niet doorgaan. In onze statuten staat namelijk vermeld dat 2/3 deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn, om het besluit tot fusie te kunnen nemen. Er zijn die avond 193 aanwezigen of vertegenwoordigen…………20 te weinig.
  Een tweede stemavond is nodig. Deze wordt gehouden op donderdag 3 maart 2011. Maar liefst 213 leden zijn nu aanwezig of vertegenwoordigd.( Overigens geldt nu niet meer het vereiste quotum van 2/3 aanwezigheid).
  In een bomvolle kantine stemt maar liefst 90% van alle stemgerechtigden voor:
  Fusie Kaaise boys en FSV en de daarbij horende statutenwijzigingen, wijziging huishoudelijk reglement, wijziging bestuursreglement. Onze kleuren worden rood-wit-zwart en onze naam zal veranderen in vv de Fendert!
  Wat velen lang voor onmogelijk hadden gehouden is nu toch gebeurd .Na anderhalf jaar vergaderen, voorbereiden, werken………. Eén dorp één club!
   

  Op 30 juni worden bij ”de Chinese Muur” te Fijnaart de fusie-papieren getekend. Het bestuur dat de vereniging gaat leiden bestaat uit: Kees Rombouts (voorzitter), Frank van der Weerd (secretaris), Erik van der Weerd (penningmeester), Marjan Roks, Wim Schrauwen, Jacques van den Baard, Erik Machielse, Frans Brouwer, Jan Tolenaars, Jan Kersten, Jan Dingemans.
  Het jeugdbestuur zal gaan bestaan uit: Marjan Roks (voorzitter), Leon Teunissen (secretaris), John van Est, Piet Frijters, Jan Kersten, Kees Jongmans.
  Op sportief gebied hadden we ook heel wat te vieren. MB1 (2x), MC1, E2 en M2 behaalden het kampioenschap. MC1 wist zelfs ook de district beker te winnen door in de finale Wilhelmina MC1 uit ’s Hertogenbosch met maar liefst 9-3 te verslaan. Onze dames leverden een prachtige prestatie, door dankzij een tweede plaats te promoveren naar de 2e klasse!

  We staan aan de vooravond van seizoen 2011-2012.
  Vv de Fendert zal met 11 seniorenteams en 23 jeugdteams de competitie ingaan.
  Ons eerste is ingedeeld in de 4e klasse B zaterdag. Trainer is Ad Palings.
  Dames 1 zal uitkomen in de 2e klasse. Trainer is Cor Hollemans.

  Ik eindig dit overzicht met de mooie woorden die onze oud-(ere)voorzitter Geert Kannekens schreef in een vorig jubileumboek: “Terugkijken betekent herinneringen oproepen. Herinneringen aan sportieve hoogtepunten, die vaak al het overige lief en leed in de vereniging vrij snel doen vergeten. We zouden echter tekort schieten, indien we bij deze terugblik in de geschiedenis van onze club niet even stilstaan bij onze dierbare overledenen. Ook zij hebben er, ieder op zijn of haar manier toe bijgedragen dat onze vereniging in bredere kring waardering geniet. Hun nagedachtenis zal ons in ere blijven".