• Historie FSV

  Alle begin is moeilijk Bron: Jubileum Vuur (Leon Sonneveld)

  Verslag FSV 1965-1970
  De eerste notulen van een ledenvergadering van vv FSV staan gedateerd op 4 maart 1966. Dat moet betekenen dat notulen van eerdere vergaderingen of nooit gemaakt zijn of verloren zijn gegaan.
  In ieder geval zijn ze niet terug te vinden in het grote FSV-boek, waarin verder alle notulen van ledenvergaderingen en jaarverslagen staan geschreven.

  Dus op 4 maart 1966, tijdens deze ledenvergadering komen allerlei praktische zaken aan de orde omtrent het speelklaar maken van veld en spelers voor de eerste competitiewedstrijd in het seizoen '66-'67. Immers pas dan zal FSV aan de grote KNVB-competitie kunnen (gaan) meedoen. Al tijdens deze vergadering zou blijken dat FSV-leden naast voetbal ook andere zaken belangrijk vinden. Volgens de notulen wordt onder andere het volgende gevraagd; "Door P. Bakker werd gevraagd of de vereniging kan spelen in een uitwedstrijd tegen F.C. Heinekens(!) uit Breda...." De wedstrijd ging overigens niet door. De volgende vergadering op 8 april 1966 worden de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Pas dáár is terug te vinden wanneer FSV echt is opgericht.

     Staand van links naar rechts
  J. van Tiggelen, H. van der Weerd, J. Dierks, J. Vroomans, J. Ewijk, W. van Ham, K. den Hollander
  Zittend van links naar rechts
  J. Laros, C. Leijten, B. Zwagemaker, R. van Tilborgh, K. Frijters, M. Stam

   

   


  Artikel 2 Duur

  "De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen vanaf de dag van oprichting, zijnde 3 december 1965, derhalve eindigende op 2 november 1995. "Vrij vertaald en snel gerekend betekent dit dus dat FSV vanaf 3 november 1995 geen vereniging meer is, tenzij er sprake zou zijn van bijvoorbeeld een fusie met een andere (voetbal)vereniging ?! Nee, want volgens artikel 16 moet minimaal 1 jaar voor het verstrijken van 3 november 1995 besloten worden tot het wel/niet verlengen van de verenigingsduur. Ook worden in het Huishoudelijk Reglement onder andere de clubkleuren aangeduid.

  Artikel 1 sporttenue
  "... Het sporttenue bestaat uit zwart shirt met witte kraag, manchetten en V, witte broek en zwart-witte kousen."

  Artikel 14 Contributie
  ... De contributie bedraagt voor: gewone werkende leden f 24,00 per jaar, juniors f 12,00 per jaar, ondersteunende leden (tenminste) f 5,00 per jaar

  Op dezelfde vergadering werd besloten een veld te huren van de heer J.P. Bom aan de Kadedijk. In de volksmond "achter de Keizer" Op 30 juli 1966 speelde FSV de eerste officiële wedstrijd tegen DVO uit Roosendaal. FSV won met 3-1. Op 27 augustus 1966 werd het veld officieel in gebruik genomen. De heer van Veldhuizen, toen burgermeester, verrichtte de opening. Tijdens deze wedstrijd fungeerden de scheidsrechters, Kring Roosendaal, als tegenstander.
  De eerste competitie, het seizoen 1966-1967, werd gestart met 2 senioren elftallen en een B-junioren elftal. Later kwamen er nog een
  A-elftal en een pupillenteam bij. De resultaten waren mager.
  Financieel was het een moeilijke start voor FSV

  Na de moeilijke beginperiode en na het eerste volledige competitiejaar volgde een succesvol tweede seizoen 1967-1968. Het eerste elftal werd kampioen, onder leiding van trainer "van Loon", met 28 punten uit 16 wedstrijden. Ook de promotiewedstrijden tegen VVN 3 (het huidige Klundert) leverden winst op, zodat promotie naar de 2de klasse afdeling een feit was.

  Dat het nog jonge FSV te maken had met kinderziektes blijkt onder andere uit een vergadering - op 22 november 1968 - waarin een discussie ontstond over een FSV-speler die overschrijving had aangevraagd naar een ander club. En dat terwijl hij, tot het einde van het seizoen nog FSV-lid was. Uiteindelijk werd tijdens de vergadering besloten dat een speler, die overschrijving aanvraagt naar een 'naburige' vereniging , niet meer in één der elftallen zou worden opgesteld, ook al is hij op dat moment nog lid ! Het seizoen 1968-1969 was voor de senioren minder succesvol dan het jaar ervoor. Wel kende FSV de eerste jeugd-matadoren het pupillenelftal werd kampioen. Een van de hoogtepunten dit seizoen was het zaalvoetbaltoernooi in de veilinghal (nu de Bandenmarkt). Door de organisatie (in handen van FSV) waren een aantal ploegen uit de regio uitgenodigd. Gespeeld werd er op de tegels, tussen de groente- en fruitkisten. In april 1969 verscheen het eerste clubblad van FSV "Het Vuur". Het seizoen 1969- 1970 was opmerkelijk in de FSV-historie. Zowel het 1ste, het 2de als het 3de elftal eindigden als laatste in de competitie. Vreemd genoeg leidde dat tot een trainerswisseling... In maart 1970 is FSV gaan voetballen op het huidige veld, het gemeentelijk sportterrein. Omdat er nog geen trainingsveld was en er nog maar beperkt mocht worden gevoetbald op dat ené veld, vonden de trainingen plaats op het terrein van de veiling (huidige Bandenmarkt). Vanaf september 1970 zouden er 2 velden beschikbaar zijn. Ook het eerste clubhuis deed zijn intrede: Het Wapen van Fijnaart.

  Tot slot: tijdens de jaarlijkse feestavond werd A. een toneelstuk opgevoerd en B. een dameselftal opgericht. Het eerste succes voor deze speciale afdeling van FSV viel al snel te noteren: Een 1ste prijs tijdens de avondvierdaagse.

  Aldus verstreken de eerste 5 jaren van voetbalvereniging FSV.

  B.P. Blouw