• Contributierun

  17 sep 2023
 • De contributie voor het 1e kwartaal van het lopende voetbal seizoen 2023 – 2024 zal rond 24-09-2023 worden geïncasseerd.

  Het vriendelijke verzoek om rekening te houden met het volgende:

  • Zorg voor voldoende saldo op de rekening, waarvan wij incasseren.
  • Het (structureel) niet of niet tijdig voldoen van contributie voor lopende seizoen kan uiteindelijk leiden tot het ontzeggen van deelname aan wedstrijden en trainingen.
  • Mocht er volgens u ten onrechte contributie zijn of worden geïncasseerd, dan graag contact opnemen met bestuur v.v. de Fendert via volgende e-mail adres: ledenadm@vvdeFendert.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. 

  Indien u de incasso in de toekomst via een andere rekening wil laten verlopen, dan graag een nieuwe doorlopende incasso machtiging voor deze rekening invullen.

  Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Bestuur v.v. de Fendert