• Contributie-inning 3e kwartaal seizoen 2023-2024

  19 mrt 2024
 • De contributie voor het 3e kwartaal van het lopende voetbal seizoen 2023 – 2024 zal rond 25-03-2024 worden geïncasseerd.

  Het vriendelijke verzoek om rekening te houden met het volgende:

  Zorg voor voldoende saldo op de rekening, waarvan wij incasseren.
  Het (structureel) niet of niet tijdig voldoen van contributie voor lopende seizoen kan uiteindelijk leiden tot het ontzeggen van deelname aan wedstrijden en trainingen.
  Mocht er volgens u ten onrechte contributie zijn of worden geïncasseerd, dan graag contact opnemen met bestuur v.v. de Fendert via volgende e-mail adres: ledenadm@vvdeFendert.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

  Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Bestuur v.v. de Fendert